ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» δια περιφοράς στις 10 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 09:00 έως 12:00