ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2022 Ε.Π.Ζ. «Εισήγηση περί χορήγησης έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με εκμετάλλευση από την «Σ. ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε.» εντός αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου Δήμου Δοξάτου».