ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» διά περιφοράς στις 20 ΜΑΪΟΥ 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 09:00 έως 12:00