ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2022 Ε.Π.Ζ. «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης περί χορήγησης έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ (WATER PARK)» με εκμετάλλευση από την «ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» εντός αγροκτήματος Κυργίων Δήμου Δοξάτου».