ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 21/01/2022