Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας εκτυπώσεων-φωτοτυπιών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου