Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Από την Παραγωγή στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σας παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Από την Παραγωγή στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων», διάρκειας 62 διδακτικών ωρών, το οποίο διεξάγεται εξ αποστάσεως (e-learning) εξολοκλήρου μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Κωνσταντίνος Τσιμπούκας (Καθηγητής ΓΠΑ). Σκοπός Το πρόγραμμα “Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Από την Παραγωγή στην Μεταποίηση […]