ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» στις 25 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στο Καλαμπάκι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κατόπιν ερωτημάτων από πολλούς Δήμους, διευκρινίζεται ότι το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας σχολικών μονάδων κάθε τύπου και βαθμού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού, ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ αποκλειστικά και μόνο με Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας κατά του […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» στις 28 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στο Καλαμπάκι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» στις 28 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στο Καλαμπάκι