ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2022 Ε.Π.Ζ. «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης περί χορήγησης έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ (WATER PARK)» με εκμετάλλευση από την «ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» εντός αγροκτήματος Κυργίων Δήμου Δοξάτου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2022 Ε.Π.Ζ. «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβουλίου για λήψη απόφασης περί χορήγησης έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ» εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας της ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου Δήμου Δοξάτου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2021 Ε.Π.Ζ. «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ» εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας Μιχαηλίδου Ευτυχίας, αγροκτήματος Κυργίων Δήμου Δοξάτου».