ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2020 Ο.Ε. «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή σωληνωτών – τεχνικών Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμό 30.000,00€ (με ΦΠΑ) και καθορισμός των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού»

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2020 Ο.Ε. «Έγκριση της 27/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου (ΔΗΚΕΔΗΔ) σχετική με την τροποποίηση του Ετήσιου Ελλείμματος Χρηματοδότησης της ΔΗΚΕΔΗΔ για το οικονομικό έτος 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2020 Ο.Ε. «Έγκριση της 26/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου (ΔΗΚΕΔΗΔ) σχετική με την 2η τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης της ΔΗΚΕΔΗΔ για το οικονομικό έτος 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2020 Ο.Ε. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας του Δήμου Δοξάτου και των νομικών του προσώπων ετών 2021 & 2022» προϋπολογισμού 68.560,00€ (με ΦΠΑ)»