ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2020 Δ.Σ «Τροποποίηση και αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης με τίτλο «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Δοξάτου» με κωδικό ΟΠΣ 5027406 στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 2014-2020, στο ποσό των 600.508,29 € (με ΦΠΑ)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2020 «Έγκριση της αριθμ. 1/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» που αφορά στην έγκριση απολογιστικών πινάκων έτους 2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2020 Δ.Σ. «Έγκριση της αριθμ. 1/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» που αφορά στην έγκριση απολογιστικών πινάκων έτους 2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί αιτήματος παραχώρησης οχήματος του Δήμου για την μετακίνηση μαθητών/τριων του Γυμνασίου Καλαμπακίου της Περιφέρειας του Δήμου Δοξάτου στα πλαίσιο διεξαγωγής σχολικών αγώνων στίβου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και ποδοσφαίρου και της ΙΔ΄ Μαθητιάδας 2020».