ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2023 Δ.Σ. «Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Δοξάτου και του Δήμου Δοξάτου για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών παιδικών σταθμών Δήμου Δοξάτου» και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2023 Δ.Σ. «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.) και του Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (αριθμός μελέτης: 94/2022)».