Αριθμός Απόφασης 32/2024 «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ 246/2023 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση δικτύου δωρεάν wifi ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» ως προς την νόμιμη εκπροσώπηση και τον Υπεύθυνο του έργου και την έγκριση εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Δοξάτου για την υπογραφή των έγγραφων».

Αριθμός Απόφασης 31/2024 «Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός της αποζημίωσης των μελών του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9, του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 119 του Ν.5003/2022 (ΦΕΚ 230 Α ́)».

Αριθμός Απόφασης 30/2024 «Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ.πρωτ. 1880/26-01-2024 αιτήματος του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Δοξάτου για την παραχώρηση χρήσης άνευ ανταλλάγματος της αίθουσας ΚΑΠΗ κοινότητας Δοξάτου, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 11.02.2024».

Αριθμός Απόφασης 29/2024 «Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ.πρωτ. 2551/31.01.2024 αιτήματος του Αθλητικού Συλλόγου Χειροσφαίρισης «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» για την παραχώρηση χρήσης άνευ ανταλλάγματος των εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Αθανασίου «Η ΒΟΪΡΑΝΗ» – Καπναποθήκη για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 10.02.2024».

Αριθμός Απόφασης 28/2024 «Έγκριση για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης την 08.02.2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 12:00 έως 17.00, δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».

Αριθμός Απόφασης 25/2024 «Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ.πρωτ. 335/08-01-2024 αιτήματος του Αναστασιάδη Στυλιανού, μέλους της κοινωφελούς ομάδας αιμοδοτών Αγίου Αθανασίου, για την παραχώρηση χρήσης, άνευ ανταλλάγματος, του ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου, για την διοργάνωση προγραμματισμένης αιμοδοσίας από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, στις 3 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 08:00-13:00».