ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Οσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την Παρασκευή 31 Μαρτίου του 2023 έως και την Παρασκευή 7 Απριλίου του 2023 εργάσιμες ώρες στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας στο δημοτικό κατάστημα στο Καλαμπάκι, Νεροφράκτη και Κανάρη. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα βρουν παρακάτω […]