ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Δοξάτου στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης σας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην παρουσίαση για την προτεινόμενη χωροθέτηση των Σταθμών Φόρτισης που θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου στις 17:00 στη διαδικτυακή διεύθυνση https://us06web.zoom.us/j/83899518805?pwd=ZjZ4V0dFeTFFdjRXM1ZoY3Q3M1lkUT09 Στην παρούσα φάση, ο Δήμος Δοξάτου έχει ολοκληρώσει το Στάδιο 1 του Σ.Φ.Η.Ο. Σε αυτό αναπτύχθηκαν εναλλακτικά […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ εκδηλώσεων με τίτλο: “Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση αγροτών σχετικά με την Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων και τη Διαχείριση των Κενών Δοχείων Φυτοπροστατευτικών στον Δήμο Δοξάτου”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΣ

Ο Δήμος Δοξάτου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει πέντε (5) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης, για την αντιμετώπιση εποχικών, πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Συνημμένα τα απαραίτητα έγγραφα