ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2020 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για: Α. Καθορισμό των όρων της διακήρυξης του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου» προϋπ:. 2.350.000,00 ( με Φ.Π.Α) & Β. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου»».

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2020 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για: Α. Καθορισμό των όρων της διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπ: 868.000,00 € (με Φ.Π.Α) & Β. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»»

6η ΔΡΑΣΗ ΒΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 6ο  ΘΕΜΑ ΜΑΪΟΥ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ «Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ» ΛΑΒΑΝΕ ΜΕΡΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ:  ΤΟΥΚΜΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ:  ΧΥΤΟΥΛΑΚΗ ΣΙΔΕΡΩ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ:  ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΛΑ […]