Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσίας παρακολούθηση και επισκευή δοσομετρικών αντλιών χλωρίου

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας για παρακολούθηση και επισκευή δοσομετρικών αντλιών χλωρίου του Δήμου Δοξάτου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί αιτήσεως (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) των κ.κ. Παπαντίδου Αικατερίνης και Πεφτίνα Μελαχροινής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν παραπομπής του θέματος από την Ο.Ε. δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 72 παρ. 3 του Ν. 3852/2020».