ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για ΓΕΩΠΟΝΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γεωργικών Φαρμάκων στην Αθήνα, ζητά Γεωπόνο, κατά προτίμηση Φυτικής Παραγωγής, για το τμήμα των πωλήσεων σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη.  ΕΔΡΑ κατά προτίμηση Καβάλα ή Ξάνθη ή Κομοτηνή. Αποστολή βιογραφικών στο παρακάτω email:  a.ntemiri@axiven.com 

ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2022 Ο.Ε. Έγκριση 3ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (Αριθμ. Διακήρυξης 5327/31-05-2022 και αα συστήματος 189472) προϋπολογισμού 1.693.548,39 € (χωρίς ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 279/2022 Ο.Ε. Έγκριση των πρακτικών αριθ.πρωτ.12394/23-11-2022 & 13254/14-12-2022 της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για προμήθειες και εργασίες για το έτος 2022 του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2023 & 2024».