Ανακοίνωση ανάρτησης του δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (66 συνολικά) και πρόσκλησης για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Από την Διεύθυνση Δασών Ν. Δράμας, ανακοινώνεται ότι με την 428/15.01.2021 ταυτάριθμη απόφασή μας (ΑΔΑ: 9ΗΦ3ΟΡ1Υ‐1ΑΔ), αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx) ο δασικός χάρτης των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (66 συνολικά), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 […]

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΩΝΑ» προϋπολογισμού μελέτης 32.258,06 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Ημερομηνία λήξης επίδοσης προσφορών 26.01.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.