ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2022 Ε.Π.Ζ. «Λήψη απόφασης επί αιτήματος περί χορήγησης έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» της «ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Γ. – ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ε.Ε. (TRADE CAR)», στα υπ’ αριθμ. 1409 και 1410 αγροτεμάχια αγροκτήματος Δοξάτου Δήμου Δοξάτου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, ενός (1) ατόμου (ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων έργων ( JCB)) για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Δοξάτου (ΣΟΧ3/2022)

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Δοξάτου. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 05 Αυγούστου 2022 έως και 16 Αυγούστου 2022